Gijs Scholten van Aschat spreekt luisterboek WOII in

Acteur én luisterboek award-winnaar 2011 Gijs Scholten van Aschat spreekt het luisterboek ‘Verzet in Bloemendaal’ in. De bekende acteur is een neef van Cees de Jong, de jonge student die in de oorlogsjaren de spil in het verzet in Bloemendaal vormde. In ‘Verzet in Bloemendaal’ staat 75 jaar na de bevrijding onder meer opgetekend hoe de relatief onbekende verzetsgroep waartoe Cees behoorde Nederland in de laatste dagen van de oorlog voor een ramp behoedde.

 

“Het is een eer dit verhaal voor te lezen”, aldus Gijs Scholten van Aschat die geheel belangeloos meewerkte, “en om het door te geven aan een nieuwe generatie. Die heeft misschien wel gehoord van het verzet in Nederland, maar in dit boek lees je aan de hand van getuigenissen hoe het werkelijk heeft plaatsgevonden. Je krijgt bewondering voor het lef en het doorzettingsvermogen van die groep jonge mannen en vrouwen.”

 

Familieband
Het is om nog een andere reden bijzonder voor Scholten van Aschat dat hij dit boek inspreekt: het was mede zijn schoonfamilie die getuigenissen aflegden waarmee later de beruchte oorlogsmisdadiger Pieter Menten kon worden veroordeeld.

 

Auteurs van het boek zijn oud-journalisten Hans Hoffmann en de inmiddels overleden Charles Coster van Voorhout. Hun jarenlange studie steunt op gesprekken met direct betrokkenen en op niet eerder gepubliceerde documenten, grotendeels afkomstig uit het archief van Cees de Jong.

 

Sprengkommando Niederlände

Onder de operatienaam Sprengkommando hadden de nazi’s al een spoor van vernieling achtergelaten in Oost-Europa en Rusland. Nu het eind van de oorlog naderde, wilden zij de ‘tactiek van de verschroeide aarde’ ook in Nederland toepassen. Het nazi-Sprengkommando in Bloemendaal, zetelend in een villa aan de Rijperweg, had de opdracht de elektriciteitscentrales van Amsterdam en Velsen en de sluizen van IJmuiden op te blazen. Als die tot ontploffing zouden worden gebracht zouden grote delen van West-Nederland overstromen, met talloze doden tot gevolg.

 

 

‘Verzet in Bloemendaal’ vertelt het verhaal van smeergeld en omkoping en beschrijft gedetailleerd hoe onverschrokken, maar ook hoe wanhopig soms de illegaliteit zich wapende tegen een steeds agressievere bezetter.

 

Verhaal doorvertellen

Het boek is tot stand gekomen op initiatief van Jan de Jong, zoon van verzetsman Cees de Jong wiens omvangrijke archief als belangrijke bron diende. Op verzoek van de in 2010 overleden echtgenote van Cees de Jong is gewacht met publicatie tot 75 jaar na de oorlog, tot de mensen die soms buiten hun eigen schuld aan de verkeerde kant hebben gestaan waren overleden. Het boek is immers niet bedoeld om deze groep NSB’ers te kwetsen, maar om het verhaal van het verzet door te vertellen.

 

De Jong: “Met ‘Verzet in Bloemendaal’ wil ik het verhaal laten doorvertellen van vrijheid en de kwetsbaarheid van die vrijheid. En hoe belangrijk het is dat iedereen zich blijft inzetten om die kostbare vrijheid te behouden. Het is uniek dat er destijds een groep mensen is opgestaan die haar verantwoordelijkheid heeft genomen en als verzet een ondergrondse schaduwoverheid heeft gevormd en daarvoor iedere dag hun leven riskeerden. De nazi Sicherheidsdienst probeerde met man en macht het verzet uit te roeien. Acties mislukten, vrienden werden door de nazi’s gefusilleerd, maar de volgende dag gingen ze gewoon weer door met hun verzetswerk waar de doodstraf op stond. Dag in, dag uit. Jarenlang.”

 

De Jong: “Het onderwerp is actueel, ook nu zijn er voormalig verpleegkundigen opgestaan, die hun verantwoordelijkheid nemen en iedere dag naar het ziekenhuis gaan om te helpen. Lang niet altijd met de juiste beschermende kleding. Ze riskeren besmet te raken met alle gevolgen voor hun eigen gezondheid en die van hun gezin.”

 

Geen winstoogmerk, e-book, luisterboek en Engelse vertaling

Het boek heeft geen winstoogmerk en wordt tegen kostprijs van het drukken beschikbaar gesteld via de boekhandels (ISBN/EAN: 9789090328300). Het e-book (ISBN/EAN: 9789090329567) kost tien eurocent. Tevens is een Engelse vertaling in de maak. Het luisterboek is vanaf 6 april te bestellen, ISBN/EAN 9789090331171.

 

Over Gijs Scholten van Aschat

Gijs Scholten van Aschat is al jaren een bekend acteur in tv-drama’s, films en vooral op het toneel. Sinds 10 jaar maakt hij deel uit van Toneelgroep Amsterdam. Als voorzitter van de Akademie van Kunsten kwam hij de afgelopen jaren op voor de belangen van de kunstenaars in Nederland. Voor zijn acteurswerk kreeg hij vele prijzen. In 2011 werd hij winnaar van de Esta Luisterboek Award voor het voorlezen van De tuinen van Dorr van Paul Biegel. In 2012 schreef hij zijn eerste eigen boek Beretta Bobcat.

DEEL DIT ARTIKEL OP

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK