De Balie: Op basis van cijfers

Politici twijfelen steeds vaker openlijk aan adviezen van kennisinstituten en trekken geregeld cijfers uit de context. Het wantrouwen jegens planbureaus en kennisinstituten groeit, ook onder de Nederlandse bevolking. Op dinsdag 16 juni om 20:00 uur onderzoeken we met ervaren beleidsmakers en kennisleiders Barbara Baarsma (directievoorzitter Rabobank Amsterdam), Hans Brug (directeur-generaal RIVM), Mark Harbers (Tweede Kamerlid VVD), Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Jasper Lukkezen (hoofdredacteur van economenvakblad ESB) en Erwin Dekker (econoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) de vraag: hoe maak je beleid als politici ‘alternatieve feiten’ tegenover officiële cijfers stellen en als het draagvlak voor kennisinstituten steeds verder afkalft?

 

Nederland is rijk aan planbureaus en kennisinstituten die beleid doorrekenen en analyseren, zoals het CPB, SPB en RIVM. De gedachte erachter is dat politiek gekleurde beleidsplannen eerst onafhankelijk worden doorberekend, zodat de consequenties voor iedereen duidelijk zijn en beslissingen beter kunnen worden afgewogen. Het komt steeds vaker voor dat politici cijfers uit de context halen en adviezen van de planbureaus bestempelen als ‘onbetrouwbaar’. Een recent voorbeeld hiervan is de besluitvorming rond de stikstofcrisis. Wat betekent het voor de kwaliteit van beleid als kennisinstituten minder standing krijgen en alternatieve bronnen vaker worden opgevoerd?

 

Op basis van cijfers | Dinsdag 16 juni 20:00 uur | De Balie 

 

Moderator: Esther van Rijswijk
Programmamaker: Lola ’t Hart

DEEL DIT ARTIKEL OP

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK