81% festivalgangers is er weer klaar voor!

Tickets worden massaal behouden om de festivalindustrie te redden en de optie tot gratis annuleren blijkt essentieel voor het kopen van nieuwe tickets

Het festivalpubliek is er weer klaar voor en toont hart voor de industrie. Dit blijkt uit een recente enquête van Festival Travel onder 1431 Nederlandse en Vlaamse festivalgangers met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar. Meer dan de helft zou zelfs alweer bereid zijn om de grens over te gaan voor een festival. Toch kiest het grootste deel deze zomer voor een vakantie in eigen land.

 

Van de 75% die al tickets had voor festivals in 2020 zegt ruim 86% zijn of haar ticket te willen behouden voor de verplaatste editie. Bijna 52% geeft hiervoor als reden steun te willen bieden aan festivals. Ook blijkt ruim 57% van alle festivalgangers direct een festival te willen bezoeken zodra dit weer is toegestaan en 81% binnen 3 maanden nadat de restricties zijn opgeheven. De bezoeker stelt zich dus nauwelijks afwachtend op. Wel vindt ruim 78% het belangrijk dat er extra hygiënemaatregelen worden getroffen en 68% dat festivals in de openlucht plaatsvinden.

Over het algemeen is er veel vertrouwen dat men in 2021 weer kan genieten van een festivalzomer, al dan niet in afgeslankte vorm: slechts 11% denkt volgend jaar nog niet naar een festival te kunnen. Bovendien verwacht ruim 70% na het opheffen van de restricties weer naar evenveel festivals te gaan als voorheen. Een kwart van de ondervraagden zou zelfs alweer festivaltickets voor 2021 willen kopen voordat de overheid het verbod op grote evenementen opschort. Voor het merendeel blijkt er echter nog een belangrijke rol weggelegd voor de overheid: zo’n 77% geeft aan dat geruststelling van hogerhand bepalend is om over te gaan tot een ticketaankoop. 

Ook de line-up en de garantie dat tickethouders hun geld terug krijgen indien het festival weer niet doorgaat blijken doorslaggevend te zijn in de beslissing om nieuwe tickets aan te schaffen. Bijna 90% zegt waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk over te gaan tot een aankoop wanneer ze de mogelijkheid krijgen om later nog gratis te annuleren. Indien festivals geen enkele flexibele besteloptie aanbieden, is nog slechts 4% hiertoe bereid.

En wat gaat men dan deze zomer doen? Bijna 56% van de ondervraagden is van plan toch nog op vakantie te gaan, waarvan ongeveer een kwart in eigen land. Andere populaire landen blijken Frankrijk en Spanje. Ruim de helft van de mensen die zeggen nog niet op vakantie te willen in 2020 denkt pas in de zomer van 2021 te gaan. Opvallend is dat daarvan bijna 40% dan weer hoopt een reis buiten Europa te maken, terwijl deze zomer nog slechts 16% van de vakantiegangers dit overweegt.

 

 

DEEL DIT ARTIKEL OP

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK