Waarderingsonderzoek Spaarnwoude start met een enquête

Met een nieuwe toekomstvisie van Spaarnwoude Park onder de arm voert het recreatieschap Spaarnwoude onderzoek uit naar de waardering die gevoeld wordt door gebruikers van een gebied. Door te weten waar bezoekers waarde aan hechten kan Spaarnwoude ontwikkelen tot Spaarnwoude Park: een rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden.

 

Binnen de gemeentegrenzen van Haarlem. Haarlemmermeer, Amsterdam en Velsen liggen de vele recreatiegebieden van Spaarnwoude waar men naar hartenlust kan recreëren.  De ontwikkeling tot Spaarnwoude Park gaan niet alleen over veranderingen in de ruimtelijke omgeving; ze betekenen ook een verandering in de geschiedenis, de verhalen, betekenissen en de waardering van een gebied. Daarom is het belangrijk te weten waar bezoekers waarde aan hechten.

 

Waarderingsonderzoek Spaarnwoude

Door middel van een enquête kan men meedenken over de toekomst van een gebied.

De uitkomst wordt gebruikt in de ontwikkelingsplannen van het gebied. Door de meting te herhalen kan er in de toekomst gekeken worden of de waardering stijgt. Via de link of via Facebook @Spaarnwoude kan iedereen de enquête invullen.

https://survey.alchemer.eu/s3/90299870/Waarderingsonderzoek-Spaarnwoude-2020

 

Toekomstvisie Spaarnwoude Park 2040

De steden rondom het gebied groeien stevig en actuele thema’s zoals energietransitie, streekgerichte- en natuurinclusieve landbouw en behoefte aan ontspanning in het groen spelen een belangrijke rol. De steeds veranderende behoeften van de recreant vragen om een dynamisch en ondernemend recreatieschap. Het recreatieschap stelde daarom een nieuwe, integrale langetermijnvisie op vanuit de denkkracht van de vele stakeholders in- en om het gebied.

 

Kijk voor meer informatie op www.spaarnwoude.nl.

DEEL DIT ARTIKEL OP

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK