Het Veerkwartier bouwt vaste horecavoorziening

Recreatieschap Spaarnwoude en Het Veerkwartier zijn onlangs een langdurige overeenkomst aangegaan zodat kan worden gestart met de bouw van een nieuwe vaste horecavoorziening aan de Veerplas in Haarlem. Vanaf november verrijst hier een energieneutraal pand van natuurlijke bouwmaterialen dat multifunctioneel kan worden gebruikt. Het eiland achter het pand krijgt een theater en wordt ingericht als speeleiland voor jong en oud.

 

Het recreatieschap is blij met deze nieuwe impuls, die de ondernemer aan het recreatiegebied geeft. Streven is het gebied de komende jaren samen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk, herkenbaar, groen en levendig startpunt waar je als bezoeker wordt uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan in Spaarnwoude Park.

 

Jaarrond aantrekkelijk met breder aanbod
Merel Janssen van Het Veerkwartier:’In 2015 zijn we hier met behulp van crowdfunding gestart met een tijdelijk paviljoen aan de Veerplas. Naast de horecaplek in de natuur aan de rand van de stad, organiseren wij sinds die tijd culturele actviteiten. Het nieuwe pand zorgt voor meer comfort voor onze gasten en vooral ook voor onszelf, waarbij onze liefde en waardering voor de natuur en cultuur blijft.’ Het gebouw is circulair en CO2 neutraal met een grondgebonden warmte en koeling, een groen dak en een opvang van regenwater voor eigen gebruik. De bouw start dit najaar, in de hoop deze buitenplek voor Haarlem te kunnen openen voorjaar 2023. Gedurende de bouw is het Veerkwartier gesloten. Wel vinden er tijdens de bouw van het nieuwe paviljoen op het eiland van Het Veerkwartier activiteiten plaats.

 

Aantrekkelijke entree
Het recreatieschap wil het gebied aan de oostzijde van Haarlem ontwikkelen tot een intensief gebruikt gebied mét hoge natuurwaarden. Een voorwaarde hiervoor is een aantrekkelijke entree, waarbij ook de verbinding wordt gemaakt met Schoteroog en de posities van de Stelling van Amsterdam bij Spaarndam en aan de Liede. Betere verbindingen vanuit de stad, een station dat wordt opgewaardeerd tot aantrekkelijke buitenpoort en het realiseren van hoogwaardige loop- en fietsroutes vanuit Oostpoort horen daarbij. Zoals bijvoorbeeld een ‘rondje Veerplas’. In maart zijn aan de Veerplas al nieuwe natuurlijke speelvoorzieningen geplaatst. Ook zijn er nieuwe beschoeiingen aangebracht, die zorgen dat de oevers stevig blijven. Natuurontwikkeling vindt plaats bij het veenmosrietland nabij De Liede. Het recreatieschap zoekt de komende tijd naar finanierings- en samenwerkingsmogelijkheden voor realisatie van de overige gewenste ontwikkelingen.

 

Spaarnwoude Park
De ontwikkeling van ontvangstgebied De Veerplas is een van de projecten uit het Programma Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. De aanleiding vormt de stevige groei van steden rondom het recreatiegebied. Actuele thema’s zoals energietransitie, streekgerichte en natuurinclusieve landbouw en behoefte aan ontspanning in het groen spelen hierin een belangrijke rol. De steeds veranderende behoeften van de recreant vragen om een dynamisch en ondernemend recreatieschap.

 

Zie ook: www.spaarnwoude.nl/spaarnwoude-park.

DEEL DIT ARTIKEL OP

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK