Subsidie voor kleinschalige circulaire activiteiten

Stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor activiteiten die de bekendheid over het onderwerp circulaire economie onder de inwoners van Noord-Holland vergroten. 
 
 
De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die laten zien wat de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie. Een circulaire economie is een economie waarin de afname van het gebruik van nieuwe grondstoffen en een stijging van hergebruik van grondstoffen centraal staat. In 2020 stelt de provincie € 25.000,- beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten, met een maximum van € 5.000,- per project.
 
De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat het gebruik van primaire en niet-hernieuwbare grondstoffen afneemt en wil dan ook koploper zijn in de transitie naar een circulaire economie. Het is de ambitie om in 2050 100% circulair te zijn en dat het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met 50% is afgenomen. 
 
Gedeputeerde Zita Pels: “In een circulaire economie is afval niet langer iets dat we weggooien, maar wordt het juist een grondstof voor nieuwe producten. Zo verkleinen we onze voetafdruk en putten natuurlijke bronnen minder uit. De transitie naar een circulaire economie vraagt om kennisuitwisseling, met ondernemers maar ook met onze inwoners. Met deze regeling kunnen we ook kleinere initiatieven die zich daarop richten steunen. Dat is mooi, want we zullen het samen moeten doen.” 
 
Meer informatie over de regeling is te vinden bij het subsidieloket van de provincie Noord-Holland. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 30 oktober 2020 worden ingediend. 

DEEL DIT ARTIKEL OP

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK