Circulariteit: Tentoonstelling over bouwmaterialen en ‘bouwafval’

Rijd langs een willekeurige container in de straat en je ziet dat deze uitpuilt van allerlei bouwmaterialen die gesloopt zijn en weggegooid worden: van bakstenen tot houten kozijnen en van vloerdelen tot toiletpotten en isolatiematerialen. Maar wat ligt er eigenlijk ? Is dat wel afval? Op de tentoonstelling  ‘Van Container naar Circulariteit’ laten we zien wat de ‘waarde’ is van weggegooid bouwmateriaal. We tonen waar het van gemaakt is, waar het voor wordt gebruikt (toepassing) maar ook wat de milieubelasting ervan is. Aan de hand van een aantal materialen als beton, baksteen en isolatiematerialen uit de container laten we zien welke alternatieve materialen er nu te koop zijn of ontwikkeld worden die bijvoorbeeld minder schadelijk voor milieu en gezondheid zijn. Ook exposeren we inspirerende voorbeelden en toepassingen. We hopen hiermee dat we je helpen om, wanneer jij gaat (ver)bouwen, je weet waar je nog meer op zou kunnen letten bij de aanschaf van materialen en dat je duurzaamheids- en circulariteitsaspecten in je keuzes en afwegingen kunt laten meewegen.

 

Voor de expositie ‘Van Container naar Circulariteit’ zoomen we dus  in op (de consumptie van) bouwmaterialen en op bouwafval. Een van de uitgangspunten hierbij is om ons in principe te beperken tot het ‘bouwafval’ dat doorgaans in containers is te vinden wanneer (nieuwe) bewoners van woningen gaan verbouwen en keukens, wanden en ander zaken slopen. Op deze wijze kunnen we duidelijk maken wat de levenscyclus is van bepaalde materialen en komen begrippen als ontwerp, hergebruik, ‘downscalen’, upgraden, vermijden van afval, functiebehoud, repareren en circulariteit aan bod. Daarbij tonen we welke duurzame en circulaire alternatieven nu voorhanden zijn – ook wat betreft gezondheid en sociale aspecten. Bepaalde aspecten die bij de afweging voor de aanschaf van materialen een rol spelen zullen voor de een zwaarder kunnen wegen dan voor de ander. Zo kan bijvoorbeeld naast de prijs, het aspect ‘gezondheid bij het gebruik in huis’ (geen giftige stoffen) zwaarder kunnen wegen dan bijvoorbeeld het energieverbruik dat tijdens het vervoer van het betreffende materiaal nodig is.

De expositie ‘Van container naar circulariteit’ is de derde expositie die het ABC organiseert in het kader van het project In Haarlem Staat een Huis (IHSEH). Hierbij gaan we in op aspecten die te maken hebben met wat wordt aangeduid als de ‘transitie naar duurzaamheid’. Dit is de maatschappelijk breed gedragen doelstelling waarbij het beslag op natuurlijke hulpbronnen (zoals energie, water en grondstoffen) op korte termijn zó wordt omgevormd dat het gebruik ervan geen nadelige gevolgen heeft voor ons en voor toekomstige generaties. 

 

ABC Architectuurcentrum Haarlem

Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem.

www.architectuurhaarlem.nl

DEEL DIT ARTIKEL OP

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK