Humberto gastcurator nieuwe tentoonstelling ARTIS-Groote Museum

Humberto neemt je mee en gidst je langs bijzondere dieren en natuur in Zuid-Amerika en dichterbij huis. Voor de tentoonstelling ‘Door de ogen van’ combineert hij objecten uit de natuurhistorische collectie van ARTIS met persoonlijke natuurfotografie. Hij deelt hiermee met veel enthousiasme zijn liefde voor natuur.

 

Natuur in Zuid-Amerika en dichterbij
ARTIS heeft Humberto uitgenodigd als samensteller van een tentoonstelling vanwege zijn grote enthousiasme voor en verbinding met natuur. Hij laat in de Westzaal van het Groote Museum zijn perspectief op Zuid-Amerika en Suriname zien. Humberto Tan: “Mijn focus ligt op de dieren uit Zuid-Amerika, met een lichte nadruk op Suriname. Het amazoneregenwoud in Zuid-Amerika vormt de longen van ons bestaan en Suriname is met 93% bebossing het meest beboste land van de wereld.ˮ In het depot viel Humberto’s oog onder meer op morphovlinders, het negenbandgordeldier en een brilkaaiman. Humberto combineert deze opgezette dieren met zijn fotografie van het continent, waaronder een serie ara’s. In de Oostzaal van het museum geeft Humberto zijn perspectief op Nederland, want ‘ook dichtbij huis vind je mooie werelden vol schitterende natuur,’ zo stelt hij. Met deze tentoonstelling wil ARTIS een plek geven aan Humberto’s verwondering en kennis over natuur, en daar bezoekers mee inspireren. 

 

Natura Artis Magistra
Al sinds de oprichting in 1838 is naast de levende collectie dieren en planten ook de niet-levende collectie van groot belang in ARTIS. Het missiestatement luidde dan ook als volgt: “(…) ten doel heeft het bevorderen van de kennis der natuurlijke historie (…) door het bijeenbrengen eener verzameling van levende dieren als door het plaatsen van een kabinet van opgezette voorwerpen uit het dierenrijk.ˮ Nog altijd heeft ARTIS een rijke erfgoedcollectie, bestaande uit (kunst-)historische en natuurhistorische objecten en een uitgebreid archief. De erfgoedcollectie bevindt zich, deels zichtbaar voor publiek, op het terrein van ARTIS en bij een externe opslag. Humberto Tan heeft een selectie gemaakt uit opgezette dieren in het besloten depot in ARTIS-Park.

 

ARTIS-Groote Museum toen en nu
Het Groote Museum ging in 1855 open voor leden van het genootschap Natura Artis Magistra. Op de bovenverdieping bevond zich het museum vol vitrines en kasten gevuld met objecten, allemaal gerangschikt op soort, volgens de toen geldende regels van de biologie. Het museum dat in 2022 heropende wil juist de verbinding tussen mens en natuur centraal stellen. Door gebruik van interactieve installaties, kunst, animaties, films, foto’s, geluid, collectiestukken en verhalen kan de bezoeker een ‘nieuwe’ blik vormen. 

 

Foto: Humberto Tan voor zijn foto’s uit Nederland in het Groote Museum © ARTIS, Samuel van Leeuwen

 

 

DEEL DIT ARTIKEL OP

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK