Participatiekoor zoekt ‘mantelzangers’ in Haarlem en omgeving

In Nederland zingen ruim 1 miljoen mensen in een koor. Voor mensen met dementie is koorzang een effectieve manier om langer gezond te blijven. Maar zonder ondersteuning is deelnemen in een oratoriumkoor voor hen echter niet mogelijk. Dankzij de ‘mantelzanger’ hebben sinds 2018 al meer dan driehonderd mensen met een haperend brein de Matthäus Passion gezongen. Vanwege de toenemende belangstelling zoekt het Participatiekoor Haarlem koorzangers die hun passie voor zang met hen willen delen.

 

Al 5 jaar een succes

Vijf jaar geleden werd in Haarlem het eerste Participatiekoor opgericht. Het eerste oratoriumkoor in Nederland waarin ook mensen met dementie de Matthäus Passion van Bach zongen. Zowel de zangers als het publiek waren na het eerste concert zo enthousiast dat er sindsdien al meer dan driehonderd mensen met dementie de hoogtepunten uit Bachs meesterwerk hebben gezongen. Onder de titel ‘ich will hier bei dir Stehen’ brengt zingt het Participatiekoor Haarlem ook dit jaar, op 2 april, een selectie uit de Matthäus Passion. De repetities starten op vrijdagochtend 17 februari in de muziekschool Bloemendael in Overveen.

 

Onmisbare rol van de mantelzanger

Het Participatiekoor Haarlem is een gemengd koor en bestaat uit mensen met dementie en mantelzangers. De mantelzanger is het vaste zangmaatje voor iemand met een vorm van dementie. Samen met de professionele muzikale leiding zorgt de mantelzanger voor een veilige en ondersteunende omgeving. Hij houdt daarbij rekening met de specifieke behoeften en helpt zijn maatje met een haperend brein bij het meedoen aan de repetities en concerten. De mantelzanger biedt mensen met dementie de ruimte om hun eigen mogelijkheden te verkennen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

 

Meer zang, minder zorg
De Leyden Academy on vitality and ageing voerde in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek uit naar de waarde en effecten van de mantelzangers en de Participatiekoren. Hieruit blijkt dat het Participatiekoor in in sterke mate bijdraagt aan het welzijn en de positieve gezondheid van mensen met dementie. Regelmatig samen zingen zorgt ervoor dat zij langer gezond blijven en minder zorgbehoeften hebben. Een mantelzanger levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Zo hebben zij betere sociale contacten, voelen zij zich sociaal en maatschappelijk verbonden en verbeteren hun cognitieve vaardigheden. Daarmee is de mantelzanger een effectieve toevoeging in de dementiezorg.

 

Deel je passie, word mantelzanger

Zangers die hun passie voor muziek willen delen met iemand met mild cognitieve beperkingen zijn van harte uitgenodigd om zich als mantelzanger bij het Participatiekoor aan te melden. Iedere mantelzanger wordt voorgesteld aan een zanger en door de organisatie met praktische tips ondersteund om zijn rol zowel met plezier als resultaat te vervullen. Ook zangers met dementie zijn van harte welkom. 

 

Voor meer informatie en (kosteloze) inschrijving als mantelzanger kan men terecht op de website van het Participatiekoor.nl

DEEL DIT ARTIKEL OP

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK