Meer subsidie voor verduurzamen sportaccommodaties

De provinciale subsidieregeling voor verduurzaming van sportaccommodaties is een groot succes. De provincie maakt 350.000 euro extra vrij om kleine fysieke besparings- en verduurzamingsmaatregelen in sportaccommodatie mogelijk te maken. Dit bedrag komt uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. De 150.000 euro die de provincie begin 2021 beschikbaar stelde bleek onvoldoende om alle aanvragen te honoreren.
 
Begin maart konden verenigingen maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen om hun gebouwen te verduurzamen. In totaal was er 150.000 euro beschikbaar. In de eerste week na openstelling van de regeling ontving de provincie al 22 aanvragen.
 
Gedeputeerde Zita Pels: “ Met deze bijdrage helpen wij sportverenigingen te verduurzamen en hun lasten iets te verlichten. Wij zijn positief verrast door het grote aantal aanvragen. Wij juichen het toe dat verenigingen in deze zware tijd toch graag willen investeren in bijvoorbeeld ledverlichting, zonnepanelen en isolatie. Er komen nog steeds aanvragen binnen en daarom stellen wij extra geld beschikbaar: 350.000 euro. Dit bedrag komt uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. Wij zetten het fonds onder andere in om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.”
 
Verenigingen kunnen maximaal €10.000 aanvragen. Het toegekende subsidiebedrag mag maximaal 50% bedragen van het totale bedrag dat nodig is voor de verduurzamingsmaatregelen. Meer informatie over de subsidieregeling: Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021, subsidie – Provincie Noord-Holland (noord-holland.nl) ]
 
Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds
De provincie Noord-Holland stelt 100 miljoen euro beschikbaar om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten. Noord-Holland helpt inwoners en organisaties bij verduurzaming en versterken en vernieuwen van de economie. De uitwerking van de besteding van het fonds is in volle gang.  

DEEL DIT ARTIKEL OP

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK