Pitchers en publiek welkom op online Initiatievencafé

Op 22 juni biedt het Haarlems Initiatievencafé een podium aan inwoners met initiatieven om de stad mooier, socialer of duurzamer te maken. Dit keer is het Initiatievencafé online via Microsoft Teams vanwege de coronamaatregelen.

 

Tijdens het online Initiatievencafé kan iedereen een idee pitchen voor een netwerk dat bestaat uit mensen die de pitchers verder kunnen helpen. Ook in deze online editie luistert het publiek mee en kan het live vragen stellen of hulp aanbieden.

 

Aanmelden om te pitchen

Meld u gratis aan door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl. Aanmelden voor het pitchen kan t/m 14 juni. Deze keer krijgen alle initiatiefnemers die mogen pitchen advertentieruimte in het Haarlems Weekblad, als extra platform voor hun initiatief. Ook zorgen we weer voor een breed publiek bestaande uit o.a. ondernemers, ambtenaren, wijkraden en de Rabobank.

Pitchers mogen gratis deelnemen aan de online training Pitchen met Passie door Paul Bierman. Deze training staat gepland op 15 juni tussen 15.00 en 18.00 uur.

 

Aanmelden voor publiek

Aanmelden om te luisteren kan tot en met zondag 21 juni door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl. Deelnemers ontvangen een bevestigingsmail met daarin een link naar de onlinebijeenkomst op Microsoft Teams. Omdat het Initiatievencafé online is, is het alleen mogelijk om mee te luisteren als deelnemers zich vooraf aanmelden.

 

Met het initiatievencafé wil de gemeente betrokken Haarlemmers op weg helpen met de realisatie van nog meer mooie initiatieven in Haarlem.

 

Voor meer informatie kijk op: www.haarlem.nl

DEEL DIT ARTIKEL OP

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK