Positief subsidieadvies Toneelschuur Producties voor 2021-2024

Toneelschuur Producties wordt, zo is het advies van de Raad voor Cultuur,  in de periode 2021-2024 structureel gesubsidieerd als ontwikkelinstelling binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, zo is vanmiddag bekend gemaakt. Op Prinsjesdag maakt minister Van Engelshoven bekend, welke instellingen definitief gesubsidieerd worden. De afgelopen acht jaar, na de grootscheepse cultuurbezuinigingen in 2012, werd Toneelschuur Producties gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten, via de meerjarige activiteitensubsidie.

 

Uit het advies van de Raad voor Cultuur: ‘De raad is zeer te spreken over de aanvraag van Toneelschuur Producties. De raad beschouwt Toneelschuur Producties als een excellent huis, dat een breed publiek weet te interesseren voor artistiek hoogstaande producties. Sterk is de grote en brede zichtbaarheid van de Toneelschuur producties in het land. De instelling houdt zich specifiek bezig met repertoire, maar vat dat begrip heel ruim op: de jonge makers beperken zich niet strikt tot het klassieke repertoire van teksttoneel, maar laten zich ook inspireren door bijvoorbeeld film- en literatuurrepertoire en niet-westers repertoire.”

 

Lees het volledige advies van de Raad van Cultuur over Toneelschuur Producties:https://www.raadvoorcultuur.nl/binaries/raadvoorcultuur/documenten/adviezen/2020/06/04/ontwikkelfunctie3/Advies+Toneelschuur+Producties+%282021-2024%29.pdf

 

Marelie van Rongen, directeur  Toneelschuur: ‘Dit voelt als een erkenning voor de landelijke talentontwikkelfunctie van Toneelschuur Producties ,maar belangrijker nog betekent het de komende vier jaar werk voor jonge regisseurs en tientallen freelancende makers, acteurs, vormgevers en technici. Een toekomst; de blik vooruit- iets wat sinds corona geen vanzelfsprekendheid meer is voor opkomend talent in de podiumkunst. We zijn dolblij en dankbaar door te kunnen gaan met ons werk’


De toekenning betekent dat Toneelschuur Producties de komende jaren kan verder bouwen  aan de ontwikkeling van zes  talentvolle regisseurs in meerjarige trajecten. Zij nemen het opnieuw interpreteren van bestaande verhalen tot uitgangspunt in hun voorstellingen. Deze makers zijn Loek de Bakker, Abdel Daoudi, Jessie L’Herminez, Steef de Jong, Nita Kersten en Nina Spijkers. Iedere maker regisseert binnen de nieuwe Kunstenplan periode minimaal twee producties. Nieuw is dat naast de ontwikkeling van individuele voorstellingen ze als makersploeg activiteiten initiëren zoals themadagen, podcasts en contextprogramma’s in zogeheten SchuurLabs. Ook is er een persoonlijk ontwikkelspoor gemaakt per maker. Naast de trajecten met de bovengenoemde zes makers is er in 2023 en 2024 ruimte voor de nieuwe instroom van maximaal vier regisseurs.

 

Toneelschuur Producties kiest er bewust voor om mensen met verschillende visies en denkwijzen bij elkaar te brengen. De makers engageren zich met elkaar, met het huis, met het publiek en de stad. Je zou hen kunnen zien als een ‘gezelschap’ van zes makers die elk hun individuele traject afleggen, maar daarnaast ook collectief verbonden zijn, zoals een schaatsteam of een wielerploeg. Ook maakt het productiehuis ruimte vrij voor de makers onderling om elkaar te versterken en voor aanvullende projecten gericht op verbinding tussen voorstelling en publiek.

 

Door te werken met repertoire word je als maker gedwongen een verhaal van een ander te vertellen, maar dit een nieuw perspectief te geven.  We leven in een tijd waarin ‘de geschiedenis’ niet meer voor zoete koek wordt aangenomen en veel geschiedenislessen in een ander daglicht komen te staan. Juist omdat er zoveel perspectieven op de geschiedenis aan het kantelen zijn, is het relevant om jonge schrijvers en regisseurs bestaand materiaal opnieuw te laten interpreteren, en zo ook verschillende generaties publiek te verbinden en na te laten denken over hun eigen perspectief op wat ze hebben gezien.

 

 

Loek de Bakker (1992) studeerde in 2016 af aan de regie- opleiding van de Toneelacademie Maastricht. Hij maakte eerder bij Toneelschuur productie een editie van het Schuur Atelier en regisseerde de jongerenvoorstelling Starring #21 Dorian Gray. Het overkoepelende  thema in zijn werk is identiteit, seksualiteit en gender en hij zoekt repertoire dat op deze thema’s aansluit. Ook zoekt hij naar materiaal dat veel ruimte geeft om naast de tekst andere theatrale middelen in te zetten. Als eerste voorstelling regisseert Loek in najaar 2022 Het leven zelf, een theaterbewerking van de gelijknamige roman van Roelof ten Napel.

 

Abdel Daoudi (1985) studeerde hij in 2012 af aan de regie-theaterdocent opleiding van de Toneelacademie Maastricht. De afgelopen seizoenen werkte hij als regieassistent bij Het Nationale Theater o.a. mee aan de theatermarathon The Nation van Eric de Vroedt en regisseerde hij in een co-regie met Noel Fischer het ensemble in Trojan Wars van Peer Wittenbols.

Bij Toneelschuur Producties toonde hij zich al een sterk acteursregisseur binnen het onderzoekstraject Schuur Atelier. Abdel reflecteert in zijn voorstellingen vanuit zijn bi-culturele achtergrond op de samenleving. Centraal staat: wat heb ik gemeen met de ander? Waarbij hij altijd probeert een verschuiving te creëren in de manier waarop mensen naar anderen en zichzelf kijken. Abdels eerste voorstelling is in het voorjaar van 2021 Antigone, een nieuwe theaterbewerking van Abdelkader Benali, geïnspireerd door de recente oorlogen in het Midden-Oosten die families hebben verscheurd, met in de titelrol Nora el Koussour.

 

Jessie L’Herminez (1990) studeerde in 2019 af aan de Regie Opleiding in Amsterdam, waar zij al opviel van wege haar onderzoek naar fysieke speelstijl en een sterk gevoel voor vorm. In 2019 maakte ze bij Toneelschuur Producties een Schuur Atelier. In het voorjaar 2021 regisseert zij de jongerenproductie Starring# 23: Sarah’s Partijtje, die in april 2020 moest worden uitgesteld vanwege het coronavirus. Jessie gaat bij Toneelschuur Producties haar specifieke speelstijl ontwikkelen en bereidt zich voor op werken in de grote zaal. Haar eerste productie binnen dit Kunstenplan is in het najaar van 2021 Hamlet en Don Quichot, een bewerking van het gelijknamige essay van Ivan Toergenjev, de roman van Cervantes en bestaande stukken over Don Quichot.

 

Steef de Jong (1983) is theatermaker, liedjesschrijver en beeldend kunstenaar. Hij studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en DasArts en heeft een eigen stichting Groots en Meeslepend, waar hij zijn kleinere werk maakt en speelt. Voor zijn werk ontving hij al vele prijzen, waaronder de Mary Dresselhuys Prijs in 2017. Bij Toneelschuur Producties regisseerde Steef in 2019 de jubileumeditie van de jongerenproductie Starring #22 Naxos. De komende jaren ontwikkelt hij bij Toneelschuur Producties zijn regisseursschap.  Als eerste voorstelling regisseert Steef in het voorjaar van 2021 Eine Nacht in Venedig, een feestelijke en fantasievolle ode aan de operette. In 1883 gecomponeerd door Johann Strauss jr. en nu voorzien van een nieuwe Nederlandse tekst en muzikale arrangementen met een ensemble van 6 acteurs/zangers/muzikanten  waaronder Sander Plukaard en Sarah Janneh.

 

Nita Kersten (1983) studeerde in 2010 af aan de Theaterschool Amsterdam. Ze is als regisseur verbonden aan Sir Duke (nieuwkomers Orkater) en zal ook komende kunstenplanperiode aan Orkater verbonden blijven, waar zij zich op muziektheater zal richten. Ze maakt voorstellingen die meestal op een bijzondere manier een verbinding aangaan met de samenleving. Bij Toneelschuur Producties zal zij zich verder ontwikkelen als zelfstandig regisseur en zal zij zich met haar komende projecten vooral richten op modern tekstrepertoire. Haar eerste voorstelling is in het voorjaar 2022 Topdog Underdog van Suzan-Lori Parks.

 

Nina Spijkers (1988) studeerde In 2014 af aan de Regie Opleiding van de Theaterschool Amsterdam en is ook in 2017-2020 al maker bij Toneelschuur Producties . Als breed georiënteerd regisseur was zij daarnaast verantwoordelijk voor de regie van een korte film, een opera, een Paradevoorstelling en een grote muziektheatervoorstelling. Bij Toneelschuur Producties maakte ze meerdere voorstellingen, waarvoor ze ruime erkenning heeft ontvangen. In het nieuwe kunstenplan zal de nadruk komen te liggen op verdere ontwikkeling van haar signatuur. Zij kiest hiervoor repertoire dat gericht is op thema’s als sociale cohesie, individualisering en Europa. Als eerste voorstelling regisseert Nina in het najaar van 2021 A view from the bridge van Arthur Miller.

DEEL DIT ARTIKEL OP

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK